ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/03/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט - 1969 (סעיפים 5-2).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים