ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/03/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשכ״ט-1969 וחוק לפקודת עבריינים צעירים. (שמיעת סקירה מפי מר גולדשטיין על החסות העוקבת אשר במסגרת רשות חסות הנוער).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים