ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/02/1970

חוק לתיקון פקודת העבריינים הצעירים (מס' 5), התש"ל-1970, חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים