ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/02/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט-1969; חוק לתיקון פקודת העבריינים הצעירים, תשכ״ט - 1969.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים