ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1970

חוק לתיקון פקודת העבריינים הצעירים; חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),תשכ״ט-1969.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים