ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1970

סדרי עבודת הוועדה; סדרי הדיון בחוק הנוער לתיקון פקודת העבריינים הצעירים; חוק לתיקון פקודת העבריינים הצעירים, תשכ״ט-1969; חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט-1969.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים