ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/03/1972

חוק יסוד: הכנסת (תיקון), תש״ל-1969 - הצעת חבר-הכנסת מ. בן-פורת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים