ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/12/1971

חוק יסוד: זכויות האדם סעיף 18 (סייגים לאישום ולענישה).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים