ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/11/1971

חוק יסוד: זכויות האדם - סעיף 11 (עמ' 2) וסעיף 17 (עמ' 7-2).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים