ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/11/1971

חוק יסוד: זכויות האדם. סע' 10 ו-11 (עמ' 2):סעיף 16 (עמ' 8-2).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים