ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/11/1971

חוק יסוד: זכויות האדם - חופש המחקר והיצירה המדעית, הספרותית והאמנותית (עמ' 2); חוק יסוד: זכויות האדם - סעיף 11 בהצעת פרופ' ידין - סייג לשימוש בזכויות (עמ' 2-7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים