ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1971

חוק יסוד: זכויות האדם (סעיף 13).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים