ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/06/1971

חוק יסוד: זכויות האדם. (סעיף 10(ב) - ״ערכי המוסר או הדת״ - עמ' 4-2) (סעיף 12(ג) - עמ' 5-4) (סעיף 13, חופש הדת, המצפון והאמונה - עמ' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים