ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1971

חוק יסוד: זכויות האדם (סעיף 12 (ג) - עמ' 6-2) (סעיף 10 - ערכי המוסר או הדת״ עמ' 6 - 8)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים