ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1971

חוק יסוד: זכויות האדם (סע' 10 - חופש ההתאגדות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים