ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/05/1971

חוק יסוד: זכויות האדם (סעיף 10 - חופש הביטוי, סע' (ב) ו-(ג))

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים