ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/02/1971

חוק יסוד: זכויות האדם (סעיף 7, חופש התנועה - עמ' 2: סעיף 8, חופש העיסוק - עמ' 6-2: סעיף 9, חופש חוזים וקנינים - עמ' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים