ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/01/1971

חוק יסוד: זכויות האדם (צנעת הפרט ורשות היחיד).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים