ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/08/1970

חוק יסוד: זכויות האדם (סעיף 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים