ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/04/1970

חוק יסוד: זכויות האדם (סעיף 2).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים