ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1970

חוק יסוד: זכויות האדם. (סע' 1 ו-2).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים