ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/11/1972

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וכהונתו) (סעיף 7 (ג)).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים