ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/11/1972

דיון בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (ובחירת ראש הרשות והכונתו) - סעיף קטן (ד) וסעיפים קטנים (ג)(1) ו- (ג)(2).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים