ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/10/1972

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וכהונתו) (סעיף 7 (א), (ב) ו-(ד) - נוסח לבן).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים