ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/03/1973

חוק לתיקון פקודת ההקדשות לצורכי צדקה (מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים