ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/01/1973

הצעת חוק הסדרי משפט ומינהל (תיקון), תשל״ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים