ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/01/1973

המשך הדיון בהצעת חוק הסדרי משפט ומינהל (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים