ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/12/1972

הצעת חוק הסדרי משפט ומינהל (תיקון); הצעת חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 35)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים