ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/12/1972

הצעת חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 35)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים