ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/12/1972

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים