ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/11/1972

המשך הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים