ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/11/1972

הצעת חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס. 36)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים