ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/10/1972

חוק התכנון והבניה (רישום קרקעות חקלאיות - הוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים