ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/07/1972

המשך הדיון בחוק החוזים (חלק כללי) - סע' 64-60

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים