ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/07/1972

המשך הדיון בחוק החוזים (חלק כללי) - סע' 60-58.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים