ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/06/1972

המשך הדיון בחוק החוזים (חלק כללי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים