ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/06/1972

המשך הדיון בחוק החוזים (חלק כללי),

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים