ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/06/1972

חוק החוזים (חלק כללי) - סע' 48-46

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים