ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/05/1972

חוק החוזים (חלק כללי), - סע' 45.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים