ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/05/1972

השגות איגוד הבנקים לחוק החוזים; חוק החוזים (חלק כללי) - סע' 44.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים