ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/04/1972

חוק החוזים (חלק כללי) - (סע' 43-41)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים