ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/03/1972

חוק החוזים (חלק כללי), תש״ל-1970. (סעיפים 40-38).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים