ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/03/1972

המשך הדיון בחוק החוזים (חלק כללי), תש״ל-1970. (דיון בסעיפים מ-32 עד 35 ועד בכלל).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים