ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/02/1972

המשך הדיון בחוק החוזים (חלק כללי), תש״ל-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים