ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/01/1972

חוק החוזים (חלק כללי), תש״ל-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים