ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/11/1971

חוק החוזים (חלק כללי) תש״ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים