ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1971

חוק המטלטלין (הוראות משלימות ), תש״ל-1970 (סעיפים 4,5,6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים