ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/07/1971

המשך הדיון בחוק המיטלטלין (הוראות משלימות) תש״ל-1970. סעיפים: 12;11;10.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים