ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/05/1973

המשך הדיון בחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)(נוסח משולב), תשל״ג-1973.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים