ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/05/1973

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (נוסח משולב), תשל״ג - 1973 (סעיפים 3-1: סעיפים 6-1 לתוספת הראשונה).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים