ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/02/1973

המשך הדיון בחוק איסור פירסום זהותו של עציר, תשל״ב-1972 הצעת חוק פרטית של חה״כ ש. כהן.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים